Hlavní obsah

curtained [ˈkɜːtənd]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

curtain: (sheer) curtainzáclona

curtain: the curtainopona

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

curtain: curtain railkolejnička na záclony ap., záclonová tyč

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

curtain: chin curtainvousy Lincoln přes bradu od ucha k uchu, ale ne pod nosem

curtain: přen. the Iron Curtainželezná opona

part: part the curtainsrozhrnout záclony

shower: shower curtainsprchový závěs

wall: curtain wallzávěsová stěna nenosná

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

železný: železná oponamezi státy the Iron Curtain, protipožární safety/fireproof curtain

překrývat se: Záclony se uprostřed překrývají.The curtains overlap at the centre.

roztáhnout: roztáhnout závěsydraw the curtains (open), open the curtains

závěs: zatáhnout/roztáhnout závěsydraw/draw back the curtains