Hlavní obsah

conductor [kənˈdʌktə]

Vyskytuje se v

insulate: izolovaný vodičinsulated conductor

vodič: elektr. nulový/fázový vodičneutral/phase conductor

conductor: hromosvod, bleskosvodlightning conductor