Hlavní obsah

ceněný

Vyskytuje se v

balné: poštovné a balné (v ceně)postage and packing (included)

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

cena: To je v ceně. zahrnutoIt's included (in the price).

dohadovat se: dohadovat se o ceně čehohaggle over the price of sth

vysoko: být vysoko ceněnýbe highly valued

zahrnout: V ceně je zahrnuto stravování a ubytování.The price includes meals and accommodation.

highly: mít vysoké mínění o kom/čem, uznávat koho/co, cenit si koho/čehothink highly of sb/sth

hold: cenit si, vážit sihold dear

extra: Nápoje nejsou v ceně.Drinks are extra.

include: Je v té ceně zahrnuto DPH?Does the price include VAT?

included: Jídlo je zahrnuto v ceně.Food is included in the price.