Hlavní obsah

čáry

Vyskytuje se v

fuk: čáry máry fukabracadabra

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

čára: přerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čárabroken/dashed/dotted/dash-and-dot line

čára: sport. startovní čárastarting line

čára: mat. zlomková čáraline of fraction

čára: hraniční čáraboundary line

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies

dělicí: dělicí čáradividing line

hraniční: hraniční čáraborderline, boundary line

plný: dopr. plná čára na silnicisolid line

pobřežní: pobřežní čáracoastline

pomezní: pomezní čárasport. sideline, hraniční boundary line

poznámka: poznámky pod čaroufootnotes

přerušovaný: přerušovaná čárabroken/dashed line

startovní: startovní pistole/výstřel/čárastarting pistol/shot/line

vlnitý: vlnitá čárawavy line

vzdušný: vzdušnou čarouas the crow flies

zlomkový: mat. zlomková čárafraction line

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

silný: silná čárabold line

tečkovaný: tečkovaná čáradotted line

tlustý: tlustá stěna/čárathick wall/line

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose