Hlavní obsah

artistic [ɑːˈtɪstɪk]

Vyskytuje se v

gymnastics: sportovní gymnastikaOlympic/artistic gymnastics

value: umělecká hodnotaartistic value

proud: umělecký proudart(istic) movement

sportovní: sportovní gymnastika(artistic)/(Olympic) gymnastics

umělecký: umělecká dráhaartistic career

směr: umělecký směrartistic movement

artistic: umělecká dráhaartistic career