Hlavní obsah

aktiv

Vyskytuje se v

aktivum: aktivajmění assets

asset: oběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assets

available: pohotová aktivaekon. available assets

debit: aktiva a pasiva účtucredits and debits

fixed: stálá aktiva, (hmotný) investiční majetekekon. fixed assets

intangible: nehmotná aktivaekon. intangible assets

liquid: likvidní aktivaliquid assets

mortgage: paušální hypotéka, AmE hypotéka zaručená všemi aktivy vypůjčovateleblanket mortgage

net: čistá aktivaekon. net assets

statement: přehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzuekon. statement of affairs

tangible: hmotný majetek, hmotná aktivatangible assets

value: čistá hodnota aktivnet assets value