Hlavní obsah

šot

Vyskytuje se v

brok: (small) shotbroky

koule: shot-putsport. vrh koulí

risknout: chance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the darkrisknout to

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

úder: tennis stroke/shottenisový úder

vrh: shot put, shot-put(ting)sport. vrh koulí

vrhat: put the shot, do the shot putsport. vrhat koulí

výstražný: warning shot (in the air)výstražný výstřel (do vzduchu)

zvíře: big shot/cheese/wheel/noise/pot, hanl. bigwigpřen. velké zvíře osoba

postřelit: He was shot in the leg.Postřelili ho do nohy.

střelit: He fired two shots.Dvakrát střelil.

zabít: He was killed by a rifle shot.Byl zabit výstřelem z pušky.

zajiskřit (se): Sparks shot out of the socket.Ze zásuvky se zajiskřilo.

záležet: Give it your best (shot)!Dej si záležet!

zastřelit: He was shot dead.Byl zastřelen.

action: film, fot. action shotzáběr/snímek v pohybu

big: slang. a big shotvelké zvíře, hlavoun

blistering: blistering shotprudká střela, dělovka

long: (not) by a long shot(ani) zdaleka nejlepší ap.

medium: film. medium shotzáběr ze střední vzdálenosti

penalty: penalty shottrestné střílení v hokeji

pot shot: take a pot shot at sthvystřelit bez míření na co

putting: sport. putting the shotvrh koulí

shot: small shotbrok(y)

back: He was shot in the back.Střelili ho do zad.

arm: hovor. shot in the armvzpruha, povzbuzení, životabudič, přen. injekce povzbuzující impuls

booster: booster (shot)přeočkování, revakcinace, druhá dávka očkovací látky

cutaway: cutaway (shot)prostřih ve filmu ap., vstup do televizního vysílání

dunk: dunk (shot)smeč v basketbale