Hlavní obsah

řízený

Vyskytuje se v

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

obnova: práv. obnova řízení soudníhoretrial

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

porota: řízení před porotoutrial by jury

posilovač: tech. posilovač řízenípower (assisted) steering

poslepu: řídit poslepudrive blind

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

rozvodový: rozvodové řízenídivorce proceedings

řídit: řídit v opilostidrink and drive

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

řízení: dopr. řízení dopravního provozutraffic control

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

řízení: přijímací řízeníadmissions, zkouška entrance examination

smírčí: smírčí řízeníconciliation (proceedings)

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

střela: jaderná/balistická/řízená střelanuclear/ballistic/guided missile

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

vůz: řídit vůzdrive a car

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

admission: admissionspřijímání nových studentů ap., přijímací řízení

arbitration: arbitration proceedingsarbitrážní řízení

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

competitive: competitive examinationvýběrové řízení dle odborných testů

control: take control of sthpřevzít kontrolu nad čím/řízení čeho

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

controller: credit controllervedoucí vymáhání/řízení pohledávek

discharge: discharge in bankruptcyukončení konkurzního řízení splacením závazků konkurzního dlužníka

divorce: práv. divorce proceedingsrozvodové řízení

drive: drink drive offenceřízení pod vlivem alkoholu

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drunken: drunken drivingřízení v opilosti/pod vlivem alkoholu

fly: fly hands offletět bez (držení) řízení

human resources: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

hunch: play a hunchřídit se instinktem při výběru ap.

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

jury: trial by jury, jury trialřízení před porotou

manage: ekon. managed currencyřízená měna podléhající vládní regulaci

management: top managementvrcholový management, vrcholové řízení, vrcholoví manažeři

manoeuvre: manoeuvre a conversationřídit rozhovor

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

middle: ekon. middle managementstřední úroveň řízení

missile: guided missileřízená střela

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

peer: peer reviewrecenzní řízení, vzájemné hodnocení

pending: patent pendingžádost o patent je v řízení

planning: planning controlřízení plánování

proceeding: práv. criminal proceedingstrestní řízení

proceeding: práv. civil proceedingsobčanskoprávní řízení

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

resource: human resources managementpersonalistika, řízení lidských zdrojů

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

stay: práv. stay of proceedingsodklad řízení

steering: power steeringřízení s posilovačem

summarily: try sth summarilyprojednávat co ve zkráceném řízení

trial: criminal trialtrestní řízení

trial: summary trialzkrácené řízení

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

wheel: be at the wheelbýt za volantem, řídit auto

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

learn: He's learning to drive.Učí se řídit.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho