Hlavní obsah

ústava

Vyskytuje se v

dodatek: dodatek ústavyConstitutional amendment, Amendment to the Constitution

pohřební: pohřební ústavfuneral home/parlo(u)r

ústav: peněžní ústavfinancial institution

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

company: peněžní ústavekon. finance company

constitution: v souladu/rozporu s ústavouin conformity with/contrary to the constitution

constitutional: ústavou zaručené právoconstitutional right

institute: výzkumný ústavresearch institute

institution: ústav pro mladé delikventyyoung offender(s') institution

law: ústava, ústavní zákonypráv. fundamental law

parlour: pohřební ústavfuneral parlour

trust: Národní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památekBrE, AusE National Trust