Hlavní obsah

ústava

Vyskytuje se v

dodatek: dodatek ústavyConstitutional amendment, Amendment to the Constitution

pohřební: pohřební ústavfuneral home/parlo(u)r

ústav: peněžní ústavfinancial institution

ústav: pohřební ústavfuneral BrE parlour/AmE home

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

ústav: výzkumný ústavresearch institute

ústav: zast. ústav pro choromyslnémental institution/home/hospital, psychiatric hospital, zast. (insane) asylum, hovor. blázinec madhouse

ústav: dát koho do ústavuinstitutionalize sb

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.

company: ekon. finance companypeněžní ústav

constitution: in conformity with/contrary to the constitutionv souladu/rozporu s ústavou

constitutional: constitutional rightústavou zaručené právo

institute: research institutevýzkumný ústav

institution: young offender(s') institutionústav pro mladé delikventy

law: práv. fundamental lawústava, ústavní zákony

parlour: funeral parlourpohřební ústav

trust: BrE, AusE National TrustNárodní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památek