Hlavní obsah

ústava

Vyskytuje se v

dodatek: dodatek ústavyConstitutional amendment, Amendment to the Constitution

pohřební: pohřební ústavfuneral home/parlo(u)r

ústav: peněžní ústavfinancial institution

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

zakotvit: Základní práva jsou zakotvena v ústavě.Basic rights are protected by the constitution.