Hlavní obsah

zákazník

Vyskytuje se v

služba: customer serviceslužba zákazníkům

stálý: regular customer, patronstálý zákazník

account: key accountklíčový zákazník

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

budget: budget shopperšetrný zákazník

captive: captive marketnedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

misrepresentation: fraudulent misrepresentationúmyslné klamání (zákazníka)

payer: late payerspozdě platící (zákazníci)/dlužníci, plátci v prodlení

ply: ply for hirenabízet služby, vyhledávat zákazníky, být dostupný pro zákazníky o taxi ap.

repeat: repeat customerstálý zákazník

need: The needs of customers ...Potřeby zákazníků ...

zákazník: pravidelný a regular (customer), restaurace ap. patronstálý zákazník