Hlavní obsah

repeat [rɪˈpiːt]

Vyskytuje se v

offender: recidivista jenž vícekrát provedl tentýž typ zločinurepeat offender

parrot-fashion: papouškovat, mechanicky opakovat co, opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitěrepeat sth parrot-fashion

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

opakovat se: Dějiny se opakují.History repeats itself.

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.

repeat: opakovat se bezděčně ap.repeat osf