Hlavní obsah

záchvat

Vyskytuje se v

žlučníkový: gall bladder attack, biliary colicmed. žlučníkový záchvat

attack: heart attacksrdeční záchvat, infarkt

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

epileptic: epileptic fit/seizureepileptický záchvat

fit: epileptic fitepileptický záchvat

hysterics: go into hystericsdostat hysterický záchvat

panic: med. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkosti

rage: do sth in a fit of rageudělat co v záchvatu zuřivosti

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho