Hlavní obsah

war [wɔː]

Podstatné jméno

  1. válka ozbrojený konflikt mezi státy, národy ap.state of warválečný stavdeclare war on sbvyhlásit komu válkube at war with sbbýt ve válečném stavu, být ve válce, válčit s kýmmake war on sb/sthvést válku s kým/čímwar debtsválečné dluhywar-torn, war-wornválkou zničenýprisoner of war camp POW campvojenský zajatecký táborsinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.
  2. against sb/sth boj proti komu/čemu nepoužívající vojenské prostředkyclass wartřídní bojtrade warobchodní válkaekon. tariff warcelní válka

Sloveso-rr-

Vyskytuje se v

attrition: war of attritionopotřebovací válka

Boer: hist. Boer Warbúrská válka

declaration: declaration of warvyhlášení války

declare: declare war on sbvyhlásit válku komu

economic: economic war(fare)hospodářská válka

global: global warglobální válka

guerrilla: guerilla war(fare)partyzánská válka, gerila

Gulf: the Gulf Warválka v zálivu

hero: war heroválečný hrdina

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka

indemnity: war indemnityválečné odškodnění

Korean: the Korean Warkorejská válka

prisoner: war prisonersváleční zajatci

proclamation: proclamation of independence/warvyhlášení nezávislosti/války

ravages: ravages of warválečná zkáza, hrůzy války

returnee: war returneesváleční navrátilci

seven: the Seven Years Warsedmiletá válka

spoil: the spoils of warválečná kořist

war: state of warválečný stav

war crime: war crime trialproces s válečnými zločinci

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

civil war: American Civil Warválka Severu proti Jihu, Americká občanská válka 1861-1865