Hlavní obsah

věcný

Vyskytuje se v

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

question: question of factvěcná stránka

subject: subject indexvěcný rejstřík

věcný: material responsibility/damagevěcná odpovědnost/škoda