Hlavní obsah

výrobek

Vyskytuje se v

cukrářský: confectionery, pečivo (fancy) pastries, zákusky patisseriecukrářské výrobky

dovoz: imported productsvýrobky z dovozu

masný: meat productsmasné výrobky

mléčný: dairy productsmléčné výrobky

potravinářský: food productpotravinářský výrobek

složení: potraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials usedsložení výrobku

tabákový: tobacco (products)tabákové výrobky

uzenářský: smoked products, sausages and smoked meatsuzenářské výrobky

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

meat: meat productsmasné výrobky

name: no-name productsneznačkové výrobky

product: consumer productsspotřební produkty, spotřebitelské výrobky

upmarket: move upmarketposunout se do vyšší (cenové) kategorie, zkvalitnit své výrobky výrobce ap.

viable: commercially viable productpotenciálně komerčně úspěšný výrobek ziskový

ware: glass waresklo, skleněné zboží, výrobky ze skla

much: Well, so much for the producers.Takže tolik o výrobcích.

výrobek: dairy/meat productsmléčné/masné výrobky