Hlavní obsah

tok

Nechtěli jste hledat:

todo, k(e), směrem k , za , na

toaby , ať

toeprst

tontuna

tootaké, též, i

toopříliš, moc

topvrchol(ek), vršek, špička

totškvrně, prcek, capart

towvléci, táhnout (za sebou)

towkoudel(ová vlákna)

toyhračka

takevzít/brát (si), uchopit, popadnout

tomkocour, krocan

to-ing and fro-ingstálé opakování , pendlování sem a tam

tokensymbolický

toldcelkově, dohromady, všehovšudy

tolerabilitysnesitelnost, únosnost

tolerablesnesitelný

tolerablysnesitelně

tolerancetolerance, snášenlivost, tolerantnost

toleranttolerantní, shovívavý, snášenlivý

tolerantlytolerantně, shovívavě, s pochopením

toleratesnášet, tolerovat, strpět