Hlavní obsah

tipped [tɪpt]

Odvozená slova

tip

Vyskytuje se v

tip off: tip sb offdát hlášku komu, upozornit, varovat koho

tip: on the tips of one's toespo špičkách

avízo: tip sb offdát avízo komu varovat ap.

cigareta: filter(-tipped)/unfiltered cigarettescigarety s filtrem/bez filtru

nechat: leave/give a tip to sb, tip sbnechat spropitné komu

špička: (tips of) one's toesšpičky

tyčinka: BrE cotton buds, AmE Q-tipsvatové tyčinky

spropitné: tip the waiterdát číšníkovi spropitné

jazyk: It was on the tip of my tongue.Měl jsem to na jazyku. slovo ap.

ledovec: the tip of the icebergšpička ledovce malá část problému

pata: from head/top/tip to toeod hlavy (až) k patě/po paty

vychýlit: tip the scalevychýlit jazýček vah na něčí stranu