Hlavní obsah

smash [smæʃ]

Vyskytuje se v

smash-and-grab: smash-and-grab (raid)rozbití a vyloupení výkladní skříně

smash up: smash sth uprozmlátit, rozbít, roztřískat co

smashed: get smashedrozbít se, rozmlátit se, přen. ožrat se, zlinkovat se, sjet se

smithereens: smash sth to smithereensrozbít co na padrť

cimprcampr: smashed to smithereensrozmlácený na cimprcampr

vyrazit: They smashed down the door.Vyrazili dveře.

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block offrozbít komu držku

huba: knock sb's block off, smash sb's face inrozbít komu hubu

němota: totally drunk, slang. blotto, hovor. legless, smashed, bladderedopilý do němoty

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu

tlama: punch sb (in the face), smash sb's face indát komu po tlamě