Hlavní obsah

rozšíření

Vyskytuje se v

obzor: broaden one's horizonsrozšířit si (své) obzory

všeobecně: popularly held beliefvšeobecně rozšířený názor

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

rozšířit: The road will be widened.Silnice bude rozšířena.

řada: join the ranks of sthrozšířit řady koho členů ap.

výuka: extensive language teachingrozšířená výuka jazyků

znalost: widen/extend one's knowledgerozšířit si znalosti

pay: pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

vein: med. spider veinsrozšířené žilky podkožní

version: expanded versionrozšířená verze

enlargement: enlargement of the EUrozšíření EU

rozšíření: the EU enlargementrozšíření EU