Hlavní obsah

rozšířit

Vyskytuje se v

obzor: broaden one's horizonsrozšířit si (své) obzory

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

řada: join the ranks of sthrozšířit řady koho členů ap.

znalost: widen/extend one's knowledgerozšířit si znalosti

rozšířit: The road will be widened.Silnice bude rozšířena.