Hlavní obsah

recording [rɪˈkɔːdɪŋ]

Vyskytuje se v

jacket: (record) jacketobal gramodesky ap.

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

record: for the recordoficiálně, na záznam, pro zaznamenání veřejně říci ap.

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

all-time: all-time recordabsolutní rekord

archival: archival recordingsarchivní nahrávky

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

record: Record Officearchiv

record: go on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit co

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

record: record keepingvedení evidence

record: record companynahrávací společnost

record: record dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem

record: break the recordpřekonat rekord

record: set a recordvytvořit rekord

record: recorded messagenahraný vzkaz

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.