Hlavní obsah

poplatek

Podstatné jméno, rod mužský

  • za co charge for sth(za služby ap.) fee(členský ap.) due(s)účtovat si poplatek za cocharge a fee for sthmanipulační poplatekhandling chargeletištní poplatekairport taxtelefonní poplatkyphone chargesdálniční poplatekAmE highway/BrE motorway toll

Vyskytuje se v

autorský: royalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)autorské poplatky z čeho

bez, beze: free of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for freebez poplatku

dálniční: (motorway) tolldálniční poplatek

koncesionářský: licence feeskoncesionářské poplatky televizní ap.

letištní: airport taxletištní poplatek

poštovní: postal chargespoštovní poplatky

pronájem: hire chargepoplatek za pronájem

včetně: all-inclusivevčetně všech poplatků cena dovolené ap.

sazebník: schedule of chargessazebník poplatků

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

cancellation: cancellation feestorno poplatek

charge: additional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatek

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

customs: customs dutyclo, celní poplatek

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fee: arbitration feearbitrážní poplatek

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

inclusive: inclusive pricecena včetně všech poplatků, celková cena

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

postal: postal chargespoštovní poplatky

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

spectator: spectator feespoplatky diváků

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek

poplatek: charge a fee for sthúčtovat si poplatek za co