Hlavní obsah

plno

Příslovce

  • plenty, lot(s) ofMáme plno času.We have plenty of time.Hotely mají plno.The hotels are full up.

Vyskytuje se v

hrdlo: at the top of one's lungsz plna hrdla křičet

talk: be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)

plno: We have plenty of time.Máme plno času.