Hlavní obsah

patient [ˈpeɪʃənt]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

lose: lose (a patient)nezachránit (pacienta) o lékaři

tubercular: tubercular patientspacienti trpící tuberkulózou

have: Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

ambulantní: outpatient, day patient/caseambulantní pacient

pacient: out(-)patientambulantní pacient

příbalový: package insert/leaflet, instruction leaflet, léku též Patient Information Leaflet, zkr. PILpříbalový leták

sanitní: patient transport servicesanitní služba

strpení: bear with sb, mít trpělivost be patientmít strpení s kým

kritický: The patient is critical/in critical condition.Pacient je v kritickém stavu.

přitížit se: The patient deteriorated.Pacientovi se přitížilo.

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

in-patient: in-patient treatmentléčba hospitalizovaných pacientů, nemocniční léčba