Hlavní obsah

odmítnout

Vyskytuje se v

přístup: deny accessodmítnout přístup

vypovídat: refuse to testifypráv. odmítnout vypovídat

ošetření: seek/refuse medical treatment/advicevyhledat/odmítnout lékařské ošetření

pozvání: accept/decline sb's invitationpřijmout/odmítnout pozvání od koho

rozhodně: refuse sth resolutelyrozhodně odmítnout co

decline: decline to comment on sthodmítnout co komentovat

regret: send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

responsibility: disclaim responsibilityodmítnout odpovědnost

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.