Hlavní obsah

obor

Vyskytuje se v

hlavní: major in sthmít/studovat co jako hlavní obor

studijní: subject (of study), branch of studystudijní obor

studium: field of studyobor studia

studovat: major/minor in sthstudovat co jako hlavní/vedlejší obor

core: ekon. core businesshlavní činnost/obor podnikání firmy

domain: mat. domain of definitiondefiniční obor

line: line of businesspředmět/obor podnikání

preserve: game preserveobora myslivecká, rezervace zvěře

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

obor: field of activityobor činnosti