Hlavní obsah

narrowly [ˈnærəʊlɪ]

Vyskytuje se v

focused: narrowly focusedúzce zaměřený

gauge: narrow gauge railwayúzkorozchodná železnice

margin: by a narrow margins těsným náskokem, těsně vyhrát ap.

road: road narrowszúžená vozovka

mhouřit: narrow one's eyes, squint, squinchmhouřit oči

přivřít: narrow one's eyespřivřít oči

trať: narrow gauge railwayžel. úzkorozchodná trať

zamhouřit: narrow one's eyes, zamžourat squintzamhouřit oči

přimhouřit: narrow one's eyes, mžourat squintpřimhouřit oči

těsný: narrow majoritytěsná většina

úzce: narrowly focusedúzce zaměřený

vyváznout: He had a narrow escape., It was a close shave.Vyvázl jen tak tak.

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

latina: behave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straightsekat latinu

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

vlásek: escape by a hair's-breadth, have a narrow escapeuniknout o vlásek

narrow: narrow one's eyespřimhouřit oči