Hlavní obsah

magisterský

Vyskytuje se v

titul: master's/bachelor's/doctor's degreemagisterský/bakalářský/doktorský titul

master: master's (degree)magisterský titul, titul magistra

magisterský: master's degree studymagisterské studium