Hlavní obsah

magisterský

Vyskytuje se v

titul: magisterský/bakalářský/doktorský titulmaster's/bachelor's/doctor's degree

master: magisterský titul, titul magistramaster's (degree)

magisterský: magisterské studiummaster's degree study