Hlavní obsah

magisterský

Nechtěli jste hledat:

magic wandkouzelná hůlka

magisterial(velmi) autoritativní, důstojný

magistrateúředník se soudní pravomocí, smírčí soudce

magnanimityšlechetnost, velkomyslnost, velkorysost

magnanimousvelkodušný, velkorysý, šlechetný

magnanimouslyvelkoryse, šlechetně, ušlechtile

magnatemagnát

magnesiumhořčík, magnézium

magnetmagnet

magneticmagnetický