Hlavní obsah

limiting [ˈlɪmɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

limit: the limitsof sth meze, možnosti čeho

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

company: ekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

emission: emission limitsemisní limity

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

partner: ekon. limited/special partnerspolečník s ručením omezeným, komanditista

speed limit: do the speed limitdodržovat rychlost řidič ap.

vocabulary: limited vocabularyomezená slovní zásoba

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost