Hlavní obsah

kick [kɪk]

Sloveso

  1. sb/sth kopnout do koho/čeho, nakopnout koho/cokick sb to deathukopat koho (k smrti)
  2. kick (out) one's legs kopat nohama bránit se ap.
  3. kick (one's legs) vykopávat při tanci ap.
  4. sth hovor. nechat čeho zlozvyku ap.
  5. sb vyhodit, vykopnout koho z týmu ap., sesadit z funkce kohohovor. kick sb upstairspřen. uklidit koho (povýšením) na formálně vyšší, leč nedůležitý post

Podstatné jméno

  1. kop(nutí), kopanecsport. roundhouse kickobloukový kop, vnější kop obloukem v karate
  2. (vý)kop, odkop fotbalový ap.sport. free kickvolný kopsport. place-kickvýkop z místa
  3. hovor.vzrušení, vzrůšo krátké a intenzivníHe got a kick out of it.Byl z toho u vytržení.
  4. krátkodobý/nárazový zápal pro co/zájem o co
  5. sport.kopání, nohy pohyb nohou při plaváníbackstroke kickznakové nohy

Vyskytuje se v

bucket: kick the bucketnatáhnout bačkory umřít

fuss: make a fuss, kick up a fuss about sth(u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemu

kick: kick (out) one's legskopat nohama bránit se ap.

kick around: kick sb aroundzametat, vláčet, mávat s kým, sekýrovat koho nespravedlivě či bezohledně zacházet

kick out: kick sb outof sth hovor. vykopnout, vyhodit, vyrazit koho odkud

penalty: penalty (kick)penalta, pokutový kop ve fotbale, trestný kop v ragby

bicycle: sport. bicycle kicknůžky kop přes hlavu

free kick: take a free kickzahrát volný kop

habit: kick the drug habitzbavit se drogové závislosti

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/dust/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit

scissors: scissors kicknůžky, střela přes hlavu ve fotbale

tee: kicking teekopátko v ragby

turn: sport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžích

vexation: He kicked the box in vexation.Naštvaně kopl do krabice.

open: He kicked the door open.Rozkopl dveře.

ass: kick sb's assnakopat prdel komu, poslat koho do prdele