Hlavní obsah

holy [ˈhəʊlɪ]

Přídavné jméno-lier, -liest

  1. náb.svatý, posvátnýHoly SaturdayBílá sobota před Velikonocemi
  2. zbožný, pobožný člověkholy rollernáboženský fanatik sektář ap.

Vyskytuje se v

Grail: (Holy) Grail(svatý) grál

order: (holy) ordersvysvěcení na kněze

Trinity: The (Holy) TrinityNejsvětější trojice

city: the Holy CitySvaté město

empire: the Holy Roman EmpireSvatá říše římská

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

see: Holy SeeSvatý/Papežský stolec

duch: Duch svatýThe Holy Ghost

panna: Panna Mariathe (Holy) Virgin, Madonna, (Virgin) Mary

sobota: náb. Bílá sobotaHoly/Easter Saturday

svatý: Svatý otec papežthe Holy Father

svatý: svatá Trojicethe holy Trinity

svatý: mše svatáHoly Mass

svatý: Písmo svaté bible(Holy) Bible/Scripture, Holy Writ

svěcený: svěcená vodaholy water

škaredý: náb. Škaredá středaHoly Wednesday

trojice: círk. svatá Trojicethe Holy Trinity

kráva: Ty krávo! údiv ap.Holy shit!

vůl: Ty vole! údiv ap.vulg. Holy shit!, slang. Jeez!, AmE též Dude!