Hlavní obsah

currently [ˈkʌrəntlɪ]

Vyskytuje se v

cross-current: cross-currentstřecí plochy předměty neshody

account: current accountběžný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

electric: electric currentelektrický proud

induced: fyz. induced currentindukovaný proud

source: tech. source currentzdrojový proud