Hlavní obsah

complaining [kəmˈpleɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

complain: How is it going? I can't complain.Jak to jde? Nestěžuji si.

complain: She complained of headache.Stěžovala si na bolest hlavy.

do: All he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

stěžovat si: Nemohu si stěžovat.I can't complain.

stěžovat si: Stěžovali si vedoucímu.They complained to the manager.