Hlavní obsah

commercially [kəˈmɜːʃəlɪ]

Vyskytuje se v

break: commercial breakreklamní přestávka v televizi, rádiu

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

manager: commercial managerobchodní ředitel

TV: TV commercialstelevizní reklamy

viable: commercially viable productpotenciálně komerčně úspěšný výrobek ziskový

cestující: travelling salesman, commercial travellerobchodní cestující

obchodní: commercial code/lawobchodní zákoník/právo

právo: commercial/criminal/substantive lawpráv. obchodní/trestní/hmotné právo

prostor: commercial premisesnebytové prostory

přestávka: commercial breakpřestávka na reklamu

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

reklama: TV commercialstelevizní reklamy

zákoník: Civil/Criminal/Commercial Codepráv. občanský/trestní/obchodní zákoník

zastupitelství: sales agency, commercial representationobchodní zastupitelství

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis