Hlavní obsah

commercially [kəˈmɜːʃəlɪ]

Vyskytuje se v

break: commercial breakreklamní přestávka v televizi, rádiu

commercial: ekon. commercial letterobchodní dopis

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

commercial: ekon. commercial codeobchodní zákoník

commercial: ekon. commercial papersobchodní cenné papíry

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

manager: commercial managerobchodní ředitel

TV: TV commercialstelevizní reklamy

viable: commercially viable productpotenciálně komerčně úspěšný výrobek ziskový

cestující: obchodní cestujícítravelling salesman, commercial traveller

obchodní: obchodní zákoník/právocommercial code/law

obchodní: obchodní cestujícícommercial traveler, traveling salesman, hovor. bagman

právo: práv. obchodní/trestní/hmotné právocommercial/criminal/substantive law

prostor: nebytové prostorycommercial premises

přestávka: přestávka na reklamucommercial break

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

reklama: televizní reklamyTV commercials

zákoník: práv. občanský/trestní/obchodní zákoníkCivil/Criminal/Commercial Code

zastupitelství: obchodní zastupitelstvísales agency, commercial representation