Hlavní obsah

blend [blend]

Vyskytuje se v

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

diet: bland dietnedráždivá dieta při léčení vředů ap.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.