Hlavní obsah

attended [əˈtendɪd]

Vyskytuje se v

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.

ošetřující: attending physician, treating doctorošetřující lékař

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

chodit: I don't attend the lectures.Nechodím na přednášky.

odřeknout: decline to attend sthodříct účast na čem

přednáška: attend lectureschodit na přednášky

účast: well attendeds hojnou účastí schůze ap.

účastnit se: He attended the meeting.Účastnil se setkání.

attend: attend to sb/sth(po)starat se, pečovat o koho/co, vyřídit co, věnovat se komu/čemu, sloužit