Hlavní obsah

attended [əˈtendɪd]

Vyskytuje se v

attend: attend to sb/sth(po)starat se, pečovat o koho/co, vyřídit co, věnovat se komu/čemu, sloužit

attend: well attendedhojně navštěvovaný, s hojnou/početnou účastí

attend: poorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.

attend: attending physicianošetřující lékař

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.

ošetřující: ošetřující lékařattending physician, treating doctor

vzít: vzít si na starost cotake care of sth, see to sth, věnovat se attend to sth

chodit: Nechodím na přednášky.I don't attend the lectures.

odřeknout: odříct účast na čemdecline to attend sth

přednáška: chodit na přednáškyattend lectures

účast: s hojnou účastí schůze ap.well attended

účastnit se: Účastnil se setkání.He attended the meeting.