Hlavní obsah

angličtina

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

americký: American Englishling. americká angličtina

chvalitebná: a B in Englishchvalitebná z angličtiny

lámaný: speak broken Englishmluvit lámanou angličtinou

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

plynulý: fluent Englishplynulá angličtina

přeložit: He translated the book into English.Přeložil tu knihu do angličtiny.

učitelka: English teacheručitelka angličtiny

zdokonalit se: He improved his English.Zdokonalil se v angličtině.

zlepšit se: He improved his English substantially.Výrazně se zlepšil v angličtině.

English: English teacheručitel(ka) angličtiny, angličtinář(ka)

non-standard: non-standard Englishnespisovná angličtina

Saxon: Saxon genitive= přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 's

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

register: I registered for English courses.Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.

angličtina: British/American Englishbritská/americká angličtina