Hlavní obsah

aktiv

Vyskytuje se v

aktivum: jmění assetsaktiva

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

available: ekon. available assetspohotová aktiva

debit: credits and debitsaktiva a pasiva účtu

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

intangible: ekon. intangible assetsnehmotná aktiva

liquid: liquid assetslikvidní aktiva

mortgage: blanket mortgagepaušální hypotéka, AmE hypotéka zaručená všemi aktivy vypůjčovatele

net: ekon. net assetsčistá aktiva

statement: ekon. statement of affairspřehled stavu/výkaz aktiv a pasiv (podniku) při konkurzu

tangible: tangible assetshmotný majetek, hmotná aktiva

value: net assets valuečistá hodnota aktiv