Hlavní obsah

čára

Vyskytuje se v

fuk: abracadabračáry máry fuk

dělicí: dividing linedělicí čára

hraniční: borderline, boundary linehraniční čára

plný: solid linedopr. plná čára na silnici

pobřežní: coastlinepobřežní čára

pomezní: sport. sideline, hraniční boundary linepomezní čára

poznámka: footnotespoznámky pod čarou

přerušovaný: broken/dashed linepřerušovaná čára

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

vlnitý: wavy linevlnitá čára

vzdušný: as the crow fliesvzdušnou čarou

zlomkový: fraction linemat. zlomková čára

rovný: straight road/linerovná silnice/čára

silný: bold linesilná čára

tečkovaný: dotted linetečkovaná čára

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

rozpočet: thwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's gooseudělat komu čáru přes rozpočet

continuous: continuous lineplná čára

dot: dot-dash linečerchovaná čára

dotted: dotted linetečkovaná čára

imaginary: imaginary linepomyslná čára

line: dashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čára

solid: solid lineplná čára

starting: starting linestartovní čára

wave: wave linevlnovka, vlnitá čára

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára