Hlavní obsah

you would

youty, vy

wouldby, bys(te), bych, bychom

willvůle, odhodlání

Vyskytuje se v

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

will: You will not smoke here.Tady nebudeš kouřit.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

předpokládat: I supposed you would do it.Předpokládal jsem, že to uděláš.

škodný: You will get your share.Nebudeš na tom škodný.

upozornit: You will be notified by post.Budete upozorněni poštou.

vyrozumět: You will be notified in writing.Budete vyrozuměni písemně.

zvyknout: You will soon get used to it.Na to si brzy zvykneš.

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.