Hlavní obsah

verbo

Vyskytuje se v

auxiliar: ling. verbo auxiliarpomocné sloveso

modal: verbo modalmodální sloveso

pronominal: verbo pronominalzvratné sloveso

reflexivo: verbo reflexivozvratné sloveso

defektní: verbo defectivoling. defektní sloveso

frázový: verbo con preposición/preposicionalfrázové sloveso

modální: verbo modalmodální sloveso

pomocný: verbo auxiliarling. pomocné sloveso

pravidelný: verbos regularesling. pravidelná slovesa

přechodný: verbos transitivosling. přechodná slovesa

sloveso: verbo regular/irregularpravidelné/nepravidelné sloveso

třída: clases de verbosling. slovesné třídy

intranzitivní: verbo intransitivointranzitivní sloveso