Hlavní obsah

veda

Vyskytuje se v

resultado: dar como resultado algvést k čemu, způsobit co, mít za následek co

cómo: ¿Cómo estás?Jak se máš?, Jak se vede?

contabilidad: llevar la contabilidadvést účetnictví

nada: no conducir a nadanevést k ničemu

lov: zákaz lovuprohibición/veda de caza

vést: vést válkuhacer la guerra, guerrear

vést: Kam vede tato silnice?¿Adónde va esta carretera?

vést: Vede tato silnice do ...?¿Es esta la carretera a ...?

vést: vést (si) deníkllevar un diario

vést: Co tě k tomu vedlo?¿Qué te empujó a hacerlo?

vést se: Jak se vám vede?¿Qué tal?, ¿Cómo le va?, ¿Cómo está Ud.?

vést si: Vedeš si dobře.Lo haces bien.

cesta: Všechny cesty vedou do Říma.Todos los caminos llevan a Roma.

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Todos los caminos llevan a Roma.

vést: To k ničemu nevede.Eso no lleva a ninguna parte.