Hlavní obsah

stupeň

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (schod) escalón m, peldaño msport. stupně vítězůpodio m
  2. (hierarchická úroveň) nivel m(kvality ap.) grado mpráv. vražda prvního stupněasesinato m en primer grado
  3. (stadium, etapa) grado m, fase f, estadio m, etapa f
  4. (míra, rozsah) grado mmed. popálenina prvního stupněquemadura f de primer gradotech. (první) rychlostní stupeň(primera) marcha f, (primera) velocidad f
  5. (přídavných jmen ap.) grado m
  6. (teploty ap.) grado motočit se o 180 stupňůdar una vuelta de 180 gradosteplotní stupeňgrado m de temperaturastupeň Celsiagrado m centígrado/Celsiusstupeň Fahrenheita, Fahrenheitův stupeňgrado m FahrenheitKelvinův stupeňgrado m Kelvin

Vyskytuje se v

druhý: enseñanza primaria superiordruhý stupeň (základní školy)

popálenina: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

povodňový: tercer grado de peligro de inundaciónhydr. třetí povodňový stupeň

první: quemadura de primer gradomed. popálenina prvního stupně

rychlostní: marcha , velocidad rychlostní stupeň

Celsius: 5 grados centígrados/Celsius5 stupňů Celsia

mráz: 15 grados bajo cero15 stupňů mrazu

pod, pode: diez grados bajo cerodeset stupňů pod nulou

stín: 38 grados a la sombra38 stupňů ve stínu

centígrado: grado centígradostupeň Celsia

grado: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

quemadura: quemadura de primer gradopopálenina prvního stupně

stupeň: podio sport. stupně vítězů