Hlavní obsah

solado

Vyskytuje se v

colector: colector solarsluneční kolektor

eclipse: eclipse solar/de Solzatmění Slunce

espectro: espectro solarsluneční spektrum

solar: eclipse solarzatmění slunce

techo: techo solarstřešní okno auta

soler: Suelo levantarme a...Obvykle vstávám v..., Mám ve zvyku vstávat v...

cyklus: ciclo solarastron. sluneční cyklus

elektrárna: central/planta nuclear/térmica/hidroeléctrica/solar/eólicajaderná/tepelná/vodní/sluneční/větrná elektrárna

okénko: techo solarstřešní okénko auta

okno: techo solarstřešní okno auta

panel: panel solarsolární panel

profil: perfil del suelogeol. půdní profil

setřít: pasar la fregona, fregar el suelosetřít podlahu

slunce: eclipse solarzatmění Slunce

sluneční: filtro solar, parasol fot. sluneční clona

soustava: sistema solarastron. sluneční soustava

spektrum: espectro solar/del solsluneční spektrum

střešní: techo solarstřešní okno auta

světlo: luz solarsluneční světlo

země: ¡Todos al suelo!voj. Všichni k zemi! povel

amorfní: componentes amorfos del suelozeměd. amorfní složky půdy

krytina: cubiertas de suelopodlahové krytiny

mýt: fregar los platos/el suelomýt nádobí/podlahu

na: en el suelona podlaze

nával: En el metro suelen haber apretones.V metru bývá nával.

podlaha: en el suelona podlaze

položit: ¡Ponlo en el suelo!Polož to na zem!

snídat: ¿Qué sueles desayunar?Co obvykle snídáš?

solární: panel solarsolární panel

svit: brillo solarsluneční svit

kotník: no llegar a algn a la suela del zapatonesahat komu po kotníky

natáhnout se: caer redondo, medir el suelonatáhnout se jak široký, tak dlouhý