Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) palabra f(napsané, ve slovníku ap.) vocablo m
  2. (řeč, mluva) palabra f
  3. (projev) palabra f
  4. (pokyn, vliv) palabra f
  5. (slib) palabra fčestné slovopalabra f de honordodržet/porušit (dané) slovocumplir/quebrar su palabra

Vyskytuje se v

vzatý: autorizado, competentena slovo vzatý

boží: palabra de DiosSlovo Boží

čestný: palabra de honor/caballeročestné slovo

držet: cumplir/guardar la palabradržet slovo

inverze: inversión del orden de palabrasling. inverze pořádku slov

klíčový: palabra claveklíčové slovo

od, ode: palabra por palabraslovo od slova

parazitní: palabras parásitasling., přen. parazitní slova

pořádek: orden de palabrasling. pořádek slov

požádat: pedir la palabrapožádat o slovo

přihlásit se: pedir la palabrapřihlásit se o slovo

sprostý: palabra gruesa, palabrota sprosté slovo

tvoření: formación de palabrasling. tvoření slov

cizí: extranjerismo cizí slovo

dodržet: cumplir la promesa/palabradodržet slib/slovo

mezera: espacio entre las palabrasmezera mezi slovy

nedodržet: no cumplir/faltar a su palabranedodržet své slovo

planý: palabras vacíasplaná slova

věřit: No te creo ni una palabra.Nevěřím ti ani slovo.

zpět: retractarse de la promesavzít slovo/slib zpět

polykat: comerse las palabraspolykat slova nesrozumitelně vyslovovat

poslední: tener la última palabramít poslední slovo

poslouchat: beber las palabras de algnposlouchat koho na slovo

schopný: quedarse mudo/sin palabrasnebýt schopen slova

širší: en el sentido amplio de la palabrav širším slova smyslu

comprensión: comprensión auditivaporozumění mluvenému slovu/poslechu

palabra: palabra claveklíčové slovo

provocativo: palabras provocativasprovokativní slova poznámka ap.

vocablo: jugar del vocablohrát si se slovy

slovo: palabra de honorčestné slovo