Hlavní obsah

siempre

Vyskytuje se v

desde: desde siempreodjakživa, odvždy

jamás: por siempre jamásdonekonečna, navždy

jen: siempre y cuando quejen když

když: (siempre) cuandovždycky když

po: siemprepokaždé

pro: de una vez para siemprejednou pro vždy

obyčejně: como siemprejako obyčejně

provždy: (de) una vez para siempre, de una vez por todasjednou provždy

vždy: siempre que, cada (vez) que, cada (y) cuando quevždy, když

zahalený: Siempre tiene la cara tapada.Vždy má zahalenou tvář.

věk: dormir para siempreusnout na věky zemřít

zpívat: estar siempre con la misma canciónzpívat stále stejnou písničku opakovat stále totéž

siempre: de siemprejako obvykle