Hlavní obsah

salvo

Vyskytuje se v

jen: jen když nesalvo que

když: (jen) když nesalvo que

mimo: mimo nebezpečífuera de peligro, a salvo

pokud: pokud nea menos que, salvo que

vystřelit: vystřelit salvydisparar salvas

bezpečí: být v bezpečí před kým/čímestar a salvo de/contra alg(n)

bezpečí: mít v bezpečímantener a salvo

obtíž: překonat obtížesuperar/vencer/salvar (las) dificultades

zachránit: Zachránil mi život.Me salvó la vida.

vyváznout: hovor. vyváznout se zdravou kůžísalvar la pelleja

zdravý: být živ a zdrávestar sano y salvo

zdravý: vyváznout se zdravou kůžísalvar el pellejo

aplauso: aplauso cerrado/salva de aplausosovace

sano: sano y salvoživ a zdráv

parte: salva sea la partezadek

pellejo: salvar el pellejozachránit (si) krk/kůži