Hlavní obsah

salvo

Vyskytuje se v

jen: salvo quejen když ne

když: salvo que(jen) když ne

mimo: fuera de peligro, a salvomimo nebezpečí

pokud: a menos que, salvo quepokud ne

vystřelit: vystřelit salvydisparar salvas

bezpečí: estar a salvo de/contra alg(n)být v bezpečí před kým/čím

obtíž: superar/vencer/salvar (las) dificultadespřekonat obtíže

zachránit: Me salvó la vida.Zachránil mi život.

vyváznout: salvar la pellejahovor. vyváznout se zdravou kůží

zdravý: estar sano y salvobýt živ a zdráv

aplauso: aplauso cerrado/salva de aplausosovace

salvo: salvo y sanoživ a zdráv

sano: sano y salvoživ a zdráv

pellejo: salvar el pellejozachránit (si) krk/kůži

parte: salva sea la partezadek